Használati feltételek

Parktiger (M18 GmbH) Parkolási szabályzata

Általános rendelkezések

A parkolóhelyek használata (továbbiakban „parkoló” rövidítve) csak abban az esetben megengedett, hogy a szerződés létrejött. Használati szerződés létrejön Parktiger (M18 GmbH), mint parkolóhely üzemeltető (továbbiakban rövidítve „üzemeltető”) és a parkolóhely bérlője (továbbiakban „felhasználó”) között. A felhasználói szerződés életbe lét amint a kifizetés megtörtént az üzemeltető weboldalán (www.parktiger.at)

A felhasználói szerződésre a bérleti törvény nem vonatkozik.

Minden felhasználó elfogadja rá vonatkozóan a felhasználói szerződést a szerződés véglegesítésével.

A szerződés tárgya

A felhasználói szerződés véglegesítésével a felhasználó megszerzi a jogot arra, hogy egy forgalmi és műszaki vizsgával rendelkező járművel a parkolóhelyen leparkoljon. A meglévő korlátozásokat figyelembe kell mindig venni. A fogyatékkal élőknek fenntartott parkolóhelyeket csak rokkantkártyával lehet igénybe venni.

Csak akkor megengedett a jármű leparkolása a parkolóban, ha előzetesen írásos megállapodás született az üzemeltetővel. A parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. A megállapított sebesség korlátozást köteles a felhasználó betartani. A rendszámtáblával nem rendelkező járművek elhelyezése csak abban az esetben lehetséges, ha azt az üzemeltető előzetesen írásban engedélyezte.

Az autó és a benne hagyott értékekre őrszolgálati tevékenység a szerződésben nem szerepel. Így a felhasználónak nem javallott értékeit a járműben hagynia.

A foglalások lemondása, illetve változtatása a lefoglalt időpont előtt legalább 24 órával lehetséges. Ha a felhasználó nem jelenik meg a foglalt időpontban, illetve nem a foglalt időpont előtt legalább 24 órával jelzi módosítási szándékát, akkor a foglalás összegét nem áll módunkban visszaszolgáltatni.

Felelősség vállalás

Az üzemeltető nem vállal felelősséget harmadik félnél történt bárminemű eseményért, legyen az például lopás, kár stb. Az üzemeltető csak abban az esetben felelős, ha a káresemény a saját hibájából következik be, a rendszere vagy saját alkalmazottai okoztak kárt.

Üzemeltető nem felelős a saját hatályán kívül eső külső események okozta kárért. A nem tárgyi jellegű károkra (pl.: profit elvesztése) sem terjed ki felelőssége.

A felhasználó megfelelően lezárja és leparkolja járművét, majd elhagyja a parkolót haladéktalanul.

A parkoló személyzetének utasításait követni kell a zavartalan működés érdekében.

Bármilyen saját vagy más járművében bekövetkezett káreseményt be kell jelenteni a parkoló elhagyása előtt.

Díjak és nyitvatartási időszakok

A jelenlegi díjszabást és nyitvatartási időszakokat megtalálja az üzemeltető weboldalán (www.parktiger.at)

A belépés, kilépés és hozzáférhetőség csak a nyitvatartási időszakokban lehetséges a megfelelő engedéllyel. A jármű rendelés során megadott rendszáma megfelelő engedélynek számít.

Ha a kilépés közvetlenül a belépés után történik, akkor az díjtalan.

Jármű leparkolása

A járművet mindig a parkolásra kijelölt helyen kell leparkolnia. A parkolásnak úgy kell megtörténnie, hogy más harmadik fél területén vagy mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyre ne álljon. Amennyiben az járműve két parkolóhelyet foglal el, akkor két parkoló díját köteles megfizetni.

Abban az esetben, ha:

 • a jarműve akadályozza a forgalmat ezzel a szerződést felbontva
 • járműve kilóg nagyrészt vagy teljesen a meghatározott parkolóhelyről
 • járműve egynél több parkolóhelyet foglal el
 • a lefoglalt parkoló idejét túllépte

akkor az üzemeltető gondoskodhat a jármű elszállításáról a normális rend helyre állítása érdekében a felhasználó költségén. Továbbá felhasználó járművét abban az esetben viheti el, ha megfizette az üzemeltető költségeit.

Érvényesség ideje, jármű elszállítása

Maximális parkolási idő 30 nap, vagy hosszútávú parkolási szerződés az üzemeltetővel.

Az üzemeltető elszállíthatja a járművet abban az esetben, ha:

 • felhasználó túllépte a maximális parkolási időt és a türelmi idő alatt sem vitte el járművét a felszólítások ellenére sem
 • az esedékes parkolási díj meghaladja a jármű értékét (az értékbecslést szakember végzi el)
 • veszélyezteti a parkoló biztonságát, üzemanyag vagy egyéb folyadék szivárgás vagy más műszaki hiba miatt
 • lejár a forgalmija a parkolás ideje alatt
 • nem megengedett, akadályozó vagy lefoglalt helyre parkol.

Ezekben az esetekben az üzemeltető elszállíthatja olyan helyre a járművel, ahonnan a felhasználó csak abban az esetben viheti el, miután megfizette az üzemeltető összes felmerülő költségét.

A jármű elviteléig az üzemeltető az aktuális parkolási díjat számítja fel az áthelyezés költségei mellett.

Az alacsony értékű (2000 Euro alatti) járműveket elárverezheti az üzemeltető. A korábbi tulajdonos csak azután érvényesítheti követeléseit miután az üzemeltető megkapta az összes felmerülő költségét, ami két hónapon belül bekövetkezik meghatalmazott személy által.

Használati követelmények

Csak olyan jármű hozható be a parkoló területére, amelyek a szükséges műszaki követelményeknek megfelelnek. Bármilyen probléma esetén (pl.: rendszámtábla sérülése) az üzemeltető előzetes írásos engedélye szükséges a parkoló használatához.

Tilos:

 • dohányzás, nyílt láng használata
 • egyéb tárgyak letárolása, kifejezetten a gyúlékony vagy robbanékony anyagoké
 • javítás, tankolás, akkumulátor töltése és a hűtő folyadék leengedése
 • versenyzés, motor pörgetése, dudálás
 • szivárgó rendszerű és meghibásodott műszaki állapotú járművel leparkolni
 • rendszámtábla nélküli vagy ideiglenes rendszámtáblával rendelkező járművet az üzemeltető beleegyezése nélkül leparkolni
 • leparkolni az úton, a vészkijáratok előtt, járdán, kijáratoknál, kapu nyitási és zárási helyén
 • reklám kihelyezése az üzemeltető beleegyezése nélkül
 • behajtani a parkoló területére kerékpárral, rollerrel, motorral (kivéve, ha szabályosan leparkolnak velük).

Visszatartási jog

Az üzemeltetőnek joga van a követelési kiegyenlítéséig az adott járművet visszatartani, abban az esetben is, ha a jármű nem a felhasználóé hanem harmadik félé.

A visszatartási jog érvényesítésének érdekében az üzemeltető megakadályozhatja a járművek elszállítását (pl.: kerékbilincs). A visszatartási jog alkalmazása helyett a felhasználó kaució megfizetésével élhet.

Tűz esetén

Tűz vagy füst észlelése esetén a Tűzoltóságot köteles értesíteni 122-es hívószámon. Hívás során a következőket kell elmondania: HOL van a tűz (cím, bejutási lehetőség) MI gyulladt ki (épület, jármű), HÁNY sérült van, KICSODA telefonál (név). A tűz esetére kihelyezett információs táblák utasításait követni kell.

Ha szükséges és lehetséges a veszélyeztetett személyeket értesíteni kell és a sérült vagy magatehetetlen személyeket evakuálni kell.

Amennyire lehetséges, a saját biztonságát nem veszélyeztetve meg kell próbálni a tűz megfékezését egy megfelelő tűzoltó készülékkel. Egyéb esetben a parkolót gyalog el kell hagyni amilyen gyorsan csak lehetséges.

Parktiger Transzfer

A reptéri transzfert partner cégünk (Mumen GmbH) üzemelteti, nem pedig a Parktiger (M18 GmbH). A Parktiger (M18 Gmbh) társként van jelen.

Videó felvételek

Az értékek megőrzésére (pl.: parkoló) az üzemeltető videó felvételeket készít térfigyelő kamerák segítségével, melyeket a GDPR rendeletekkel összhangban tárol.

A felvételek nem a járművek védelmét szolgálják és nem adhatóak ki a felhasználóknak. A felvételek elkészítésének gyakorisága és időtartama az üzemeltető felelőssége. A felhasználó nem formálhat semmilyen igényt a felvételekre.

A felvételeket az üzemeltető kiértékelheti, ha maga a parkolóban esik kár vagy a leparkolt járművek veszélyt jelenthetnek.

A felhasználók nem jogosultak a felvételek megtekintésére. Azonban az üzemeltető átadhatja a felvételeket a hatóságoknak, ha bármilyen gyanús cselekvésre van oka gyanakodni. Ilyen gyanú érkezhet egy felhasználótól is

Teljesítés és joghatóság

A joghatóságot a Bécsi Városi Cégbíróság gyakorolja.