Ochrana dat

Prohlášení o informační povinnosti

(Privacy Policy)

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme vaše data výhradně na základě právních předpisů (DSGVO, TKG 2003). V těchto zásadách ochrany soukromí vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, vaše data budou uchovávána po dobu šesti měsíců pro zpracování žádosti a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Ukládání dat

Poukazujeme na to, že pro účely jednoduššího nákupního procesu a následného zpracování smlouvy provozovatelem internetového obchodu v souvislosti s cookiemi jsou uložena data IP majitele připojení.

Kromě toho jsou s námi ukládány následující údaje za účelem provedení smlouvy: jméno, adresa, e-mailová adresa, registrační číslo vozidla a telefonní číslo. Údaje, které jste obdrželi, jsou povinny splnit smlouvu nebo provést předsmluvní opatření. Bez těchto údajů nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu. Převod údajů třetím stranám nebude probíhat, s výjimkou předání daňovému poradci našim daňovým povinnostem.

Po ukončení nákupního procesu budou data uložená u nás odstraněna. V případě smlouvy jsou všechny údaje ze smluvního vztahu uloženy až do uplynutí doby uchovávání daní (7 let).

Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. A) a / nebo písm. B) (nezbytné pro plnění smlouvy) GDPR.

Zabezpečení dat

Ochrana vašich osobních údajů probíhá prostřednictvím vhodných organizačních a technických opatření. Tato bezpečnostní opatření se týkají zejména ochrany proti neoprávněnému, nezákonnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, použití a manipulaci.

Bez ohledu na úsilí o zachování důsledně vysoké úrovně due diligence nelze vyloučit, že informace, které s námi sdílíte prostřednictvím internetu, budou prohlédnuty a použity ostatními.

Upozorňujeme proto, že neneseme žádnou zodpovědnost za zveřejnění informací v důsledku nezpůsobil nás chyby v přenosu dat a / nebo neoprávněnému přístupu třetích stran (např. Hack útok na e-mailový účet nebo telefonicky, záchytných faxů ).

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené v zařízení pomocí prohlížeče. Nemají žádnou škodu.

Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku učinili přátelskou. Některé soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud nechcete, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a povolíte to pouze v jednotlivých případech.

Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek.

Web analytics

Na našich webových stránkách se využívají funkce webové služby Google Analytics, poskytovatel společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Za tímto účelem se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek vašimi uživateli. Vygenerované informace jsou přenášeny na server poskytovatele a uloženy tam.

Další informace o tom, jak zpracovávat údaje o uživateli v Google Analytics, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Prohlížečový plugin

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Můžete také zabránit data generovaná cookie a související s používáním této webové stránky (vč. Vaše IP adresa) pro Google a zpracování těchto údajů společností Google, stažením prohlížeče plug-in k dispozici na následujícím odkazu a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Zpracování dat se provádí na základě zákonných požadavků § 96 TKG 3 a článku 6 1. zapálil (souhlas) a / nebo F (oprávněný zájem) z DSGVO.

Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněného zájmu) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Uživatelská data jsou uchovávána po dobu … [Upřesněte dobu uchovávání] [to musí být vyjasněno službou analýzy webu].

Naše weby používají technologii Retargeting Google. Poskytovatelem je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Umožňuje to přesně zaměřit návštěvníky na našich webových stránkách s personalizovanou inzercí založenou na zájmech. Reklama se zobrazuje pomocí analýzy cookie založené na minulém využití a surfování. Podle našich znalostí nebudou uloženy žádné osobní údaje. Za tímto účelem je soubor cookie uložen, aby bylo možné shromažďovat anonymizovaná data o zájmech uživatelů a přizpůsobit inzerci individuálně těmto informacím. Tyto soubory cookie jsou malé textové soubory uložené v počítači nebo v mobilním zařízení.

Můžete trvale vznést námitky proti používání cookies pro opětovné cílení pomocí deaktivace inzerce založené na zájmech prostřednictvím služby Google zde: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, odstranění, omezení, přenositelnost dat, zrušení a opozici. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo pokud byly vaše tvrzení o ochraně údajů jinak způsobem způsobem porušeny, můžete si stěžovat na orgán dozoru. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.

Můžete se k nám dostat pod následujícími kontaktními údaji:

Park Tiger
M18 GmbH, Versorgungsheimstrasse 45, 1130 Vídeň
Tel +43 650 66 55 1 55, help@parktiger.at